Jednym z przystanków naszej pielgrzymiej wędrówki był klasztor w Mogilnie, pięknie położony nad jeziorem na niewielkim wzgórzu przez osiem stuleci zamieszkiwany przez benedyktynów – ludzi modlitwy i pracy, obecnie jest domem zakonnym braci mniejszych kapucynów Prowincji Warszawskiej. 

O. Krzysztof Lewandowski – gwardian klasztoru i proboszcz parafii mimo licznych zajęć (trwa remont) znalazł czas aby nas oprowadzić i przybliżyć historię tego szczególnego miejsca – klasztornego wirydarza z najstarszą w Polsce studnią z XI w. i wielokrotnie przebudowywanego kościoła pw. św. Jana Apostoła. Podczas prac renowacyjnych odsłonięto najbardziej wartościowe historycznie mury romańskie, XIII-wieczną posadzkę w prezbiterium i odnaleziono hebanowy krzyż z herbem państwa z czasów Władysława Jagiełły.

Na szczególną uwagę zasługuje „kościół dolny” z kryptą zachodnią – jako jedną z trzech takich w Europie – jest świadkiem chrześcijańskiego ducha Europy. Kolumna zwana „opat” znajdująca się w jej centrum, dźwiga na sobie wieki historii. Kamienny ołtarz w krypcie wschodniej świadczy o odprawianych tu nabożeństwach przez 800 lat.

W mogileńskich kryptach czuje się klimat tysiącletniej historii, zwłaszcza kiedy słychać śpiew jednego z Braci, który na czas naszego zwiedzania zrobił sobie przerwę w spisywaniu historii gęsim piórem – jak przed wiekami.

Chrońmy dla następnych pokoleń te unikalne miejsca i wspierajmy ludzi – pasjonatów, którzy o nie dbają by nie pozostał po nas jedynie plastik.

Z.L

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.