Grupy duszpasterskie

SCHOLA

Schola - spotkania we wtorki godz. 17:00. Prowadzący pan organista Wojciech Kaszlikowski. Schola to grupa dziewczynek spotykających się, aby pod okiem naszego organisty doskonalić i uczyć się śpiewu kościelnego i piosenek religijnych. Zapraszamy dziewczynki i chłopców na próby, które odbywają się w kościele i kawiarence w każdy wtorek o godz. 17:00.

MINISTRANCI

Ministranci, Lektorzy i kandydaci - Prowadzący Ks. Proboszcz. Jest to grupa chłopców w różnym wieku, tzn. szkoła podstawowa, gimnazjum i Liceum. Spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 16:3o. Celem spotkań jest formacja liturgiczna, intelektualna i kulturalna. Zapraszamy chłopców do wstąpienia w szeregi ministrantów naszej parafii. Zapisy  u Ks. Proboszcza.

WSPÓLNOTA NEOKATECHUMENALNA

Droga neokatechumenalna powstała w 1964 roku w Hiszpanii. Był to czas obrad II Soboru Watykańskiego. Malarz Kiko Arguello trafił do madryckich slumsów Palomeras Altas. Tam szukał i głosił zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Żywe Słowo - Jezus - zmieniło życie ludzi, wydawało się, straconych dla Boga i społeczeństwa. Nie pouczał co mają, a czego nie mają robić. Mówił: Bóg widzi twoją bezsilność i strach przed cierpieniem, twoje udręczenie. Wie, że w twoim sercu drzemie pragnienie otrzymywania i dawania dobra. Wydaje się ono nieosiągalne. Boisz się. Nie chcesz wyjść na frajera. Masz strach, że gdy okażesz się zanadto spolegliwy, to zniszczy to ciebie. Myślisz: dobro to piękna idea, ale życie jest brutalne. Muszę walczyć o przeżycie. Pieniądze dają prawdziwe szczęście. Kto ma pieniądze ten ma wszystko. Reszta to ułuda i księżowskie gadanie. Ale pieniądze tak szybko się rozchodzą. Mieszkańcy slumsów doskonale to wiedzą. Po pieniądzach zostają puste butelki, kac, porzucone kochanki i często kolejna odsiadka. Znowu pragnienie pieniędzy. Zawsze ich mało. Znowu balanga. Dzieci uczą się tego samego. O gdyby mieć dużo pieniędzy. Zamknięty, zaklęty krąg.

Ale jest wyjście z tej wegetacji. Jezus Chrystus, po to cierpiał, umarł i zmartwychwstał, abyś miał prawdziwe szczęście. Słuchaj Słowa Boga, nie usprawiedliwiaj się, Jezus nie przychodzi cię sądzić, On chce cię zbawić. Jeśli chcesz, jeśli pozwolisz na to Duchowi Świętemu. To On chce uzdrowić twoje życie. Jeśli zrobisz w swoim sercu szczelinę, w którą On będzie mógł wejść. To On wyciągnie cię z dna. Jezus Chrystus da ci mądrość, da ci siłę. Spróbuj. Teraz. W oparciu o Jezusa. Jemu zależy na Tobie. On oddał swoje życie za ciebie. Zaryzykuj. Warto.

I stał się cud. Ileś tych straceńców i wyrzutków zaczęło wychodzić na ludzi, na chrześcijan. Aż tu nagle katastrofa. Palomeras Altas będzie wyburzone. Bóg chyba nie ma litości. Znowu poniewierka. Bóg podsuwa Kiko Arguello myśl, aby interweniować u biskupa Madrytu. I znowu cud - biskup przyjeżdża osobiście. A teraz biskup widzi cud. Nie wierzy własnym uszom i oczom. Bóg stworzył z rzezimieszków, oberwańców, jednym słowem z marginesu - żywą wspólnotę chrześcijan. Ten kryzys z wyburzaniem okazał się pomocny. Dzięki niemu madrycki biskup Morcillo zobaczył, że powstała pewna metoda budzenia żywej wiary, która zmienia życie. Prosił, aby zastosować ją do ożywienia parafii. Kiko i jego kompani zaczęli prowadzić katechezę dla dorosłych w kilku madryckich parafiach. Były trudności. Pan Bóg dawał rozwiązanie. Powstawał katechumenat pochrzcielny dla dorosłych. Nowy katechumenat, czyli neokatechumenat. Narodziły się kolejne wspólnoty drogi neokatechumenalnej w Hiszpanii, później we Włoszech. W latach 70-tych ks. Alfred Cholewiński przywozi neokatechumenat do Polski.

Powstała pewna metoda, jak skutecznie doświadczyć mocy działania Jezusa w swoim życiu, jak namacalnie w faktach przekonać się, że Jezus jest, kocha mnie i czyni cuda w moim życiu. Nie jest to coś nowego w Kościele. W pierwszych wiekach, aby zostać chrześcijaninem należało przejść kilkuletni katechumenat - doświadczyć, że Jezus jest, kocha mnie i czyni cuda w moim życiu. Wtedy na pytanie: "Skąd wiesz, że Bóg jest?", odpowiedź jest prosta: "Z mojego życia". Dopiero po tym kilkuletnim katechumenacie, można było otrzymać chrzest. W naszych czasach chrzest przyjmują małe dzieci. Poręką ich wiary są rodzice i rodzice chrzestni. To oni i wspólnota parafialna przyjmują odpowiedzialność za dorastanie w wierze nowych chrześcijan. Do tego celu potrzebne są narzędzia. II Sobór Watykański postulował, aby wprowadzić katechezę dla dorosłych czyli katechumenat pochrzcielny. Neokatechumenat jest jedną z odpowiedzi Ducha Świętego na to wezwanie."Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną." [Ap 3,20].

Wspólnota Neokatechumenala - Prowadzący Ks. Proboszcz. Eucharystia sprawowana jest w każdą sobotę o godz.19:00. Istniejąca w naszej parafii wspólnota na Liturgii Słowa spotyka się w środę godz.19:00. Celem wspólnot jest życie w duchu dojrzałego chrześcijaństwa. Do wspólnoty można wstąpić po wysłuchaniu katechez wstępnych.

WSPÓLNOTA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

OD WIEKÓW RÓŻA JEST SYMBOLEM MATKI BOŻEJ

Już w średniowieczu powstały wspólnoty, gromadzące się by odmawiać różaniec. Pierwsze Bractwo Różańcowe założył w 1470 r. bł. Alanus de Rupe, a pięć lat później w Kolonii podobną wspólnotę utworzył dominikanin Jakub Sprenger. W Europie istniały setki bractw różańcowych, do których należeli królowie i książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wśród wielkich czcicieli różańca jest papież Leon XIII, autor 13 encyklik różańcowych. Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień - w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Papież Jan Paweł II powiedział: "Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania". 

Do Polski modlitwa różańcowa dotarła w średniowieczu. Do Bractwa Różańcowego należeli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie - Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.Żywy Różaniec to wspólnota religijna osób świeckich, które codziennie odmawiają Tajemnice Różańca. Wspólnoty te często nazywane są Różami. Pierwszą Różę założyła w roku 1826 w Lyonie sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Wg Pauliny zjednoczenie serc w jedności tajemnic daje Różańcowi szczególną moc nawracania grzeszników. Podkreślała ona, że "w takiej piętnastce, złożonej z ludzi dobrych, przeciętnych oraz innych, którzy mają jedynie dobrą wolę z "piętnastu węgli", z którychjeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, a pozostałe są zimne", wkrótce wszystkie razem wybuchną ogniem. I ten ogień płonie na całym świecie do dziś.Do Polski dzieło to dotarło w XIX w. W krótkim czasie objęło niemal wszystkie parafie w kraju.Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym "Różaniec Dziewicy Maryi" ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, "aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii". Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

W parafii pw. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M. Wspólnotę Żywego Różańca utworzył w 1993 roku ks. Dariusz Kiljan proboszcz parafii który zaszczepił we Wspólnocie niezwykłą miłość do Maryi.Wspólnota Żywego Różańca naszej parafii składa się z 3 Róż. Każdą Różę prowadzą opiekunki - zelatorki. W pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Św. w intencji Parafialnej Wspólnoty Żywego Różańca następuje poświęcenie i zmiana Tajemnic Różańcowych.

Wspólnota różańcowa ufundowała dla parafii: obraz siostry Faustyny Kowalskiej, jeden z witraży i baldachim.

Również w drugi piątek miesiąca  odprawiana jest Msza Św. w intencji zmarłych  członków wspólnoty. Osoby należące do Żywego Różańca modlą się w intencjach Kościoła, parafii, Ojca Świętego, duchowieństwa, chorych, cierpiących, rodzin, misji, o pokój. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  organizowane są wspólne spotkania przy kawie. Przez okres 15 lat członkowie Wspólnoty i sympatycy wraz z księdzem Opiekunem nawiedzili  szereg Sanktuariów Maryjnych w Polsce i zagranicą np. Częstochowa sanktuaria Maryjne na Warmii i Mazurach, Sanktuaria Dolnego Śląska, Licheń, Pragę, Budapeszt, Lwów , Wilno i szereg innych świętych miejsc.

CEREMONIAŁ ŻYWEGO RÓŻAŃCA

W Polsce obowiązuje Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez ojca Szymona Niezgodę OP w roku 1977 dla uczczenia stulecia objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie, został zatwierdzony przez Prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego ( fragmenty )

I. Żywy Różaniec oznacza:

a. Życie według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelii.

b. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy - wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi. (...)

c. Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec - dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.

II. Przyjmowanie do Żywego Różańca

a. Przyjmowanie do Żywego Różańca dokonuje się w kościele, najlepiej przy ołtarzu Matki Bożej, po Mszy św. lub nabożeństwie. (...)

b. W każdej parafii należy prowadzić Księgę Żywego Różańca, do której wpisuje się imię i nazwisko przyjętych. (...) Przy uzupełnianiu przyjęcie do Żywego Różańca odbywa się bez uroczystych ceremonii i polega na wpisaniu imienia i nazwiska do Księgi, w miejsce osoby, która umarła lub na stałe wyjechała. (...) Na czele Róży stoi zelator lub zelatorka oraz ich zastępcy. Zelatorów mogą wybierać sami członkowie Żywego Różańca przy współudziale ks. opiekuna. Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Wszyscy zelatorzy Żywych Róż tworzą RADĘ ŻYWEGO RÓŻAŃCA, która spośród siebie wybiera Przełożonego i zastępcę. (...)

III. Miesięczna zmiana tajemnic różańcowych

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. (...) Istnieje podwójny system zmiany tajemnic, mianowicie przez losowanie lub przez ciągłą kolejność tajemnic. (...)

Zmiana tajemnic w kościele następuje po Mszy św. lub po wieczornym nabożeństwie. Zawsze przewodniczy jej ks. opiekun, który w kilku słowach zachęca do życia chrześcijańskiego, podaje miesięczną intencję, błogosławi tajemnice przyniesione przez zelatora do ołtarza, wymienia nazwiska zmarłych w ostatnim miesiącu członków Żywego Różańca, odmawia jeden dziesiątek Różańca i kończy nabożeństwo pieśnią maryjną.

IV. Obowiązki w Żywym Różańcu

a. Obowiązki członków Żywego Różańca:

- Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca.

- Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych.

- Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.

- Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.

- Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika.

- Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy. (...)

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego (w naszej Parafii w pierwszą niedzielę października)
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII). 

KOŁO PRZYJACIÓŁ RADIA MARYJA I TELEWIZJI TRWAM

Nasze Koło zajmuje się wspieraniem modlitewnym, materialnym oraz duchowym dzieła, jakim jest Radio Maryja a także wielu innych dzieł powstających z jego inicjatywy. Spotykamy się raz w miesiącu na Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, Ojca Świętego, Kościoła, Radia Maryja, Telewizji TRWAM oraz o pokój na świecie a także o świętość kapłanów i osób zakonnych. Również raz w miesiącu gromadzimy się na spotkaniach formujących nas od strony patriotyczno - religijnej, na których nie brak wspólnej modlitwy - śpiewamy pieśni patriotyczne i kościelne oraz dzielimy się swymi przeżyciami. Organizujemy interesujące spotkania z ciekawymi gośćmi na tematy społeczno - religijne. Zajmujemy się także rozprowadzaniem interesujących publikacji wydawanych przez Radio Maryja, Fundację Nasza Przyszłość (m.in. miesięcznik RODZINA RADIA MARYJA, książki) a także przez Lux Veritatis (kasety wideo). Dla stałych ofiarodawców mamy legitymacje RM. Rozdajemy także bezpłatne materiały informacyjne o Radiu Maryja.

Zapraszamy do włączenia się w dzieło nowej ewangelizacji !!! Spotkania w każdą trzecią środę Miesiąca. 17 3o Różaniec, Msza Św. i spotkanie w salce. Duchowy opiekun Ks. Proboszcz Dariusz Kiljan Odpowiedzialny Pan Tadeusz Kowalczyk. Radio Maryja jest głosem katolickim obejmującym ewangelizacją cały świat. Radio Maryja utrzymuje się tylko z ofiar.

Program Radia Maryja można uzyskać na stronach Internetowych Radia Maryja www.radiomaryja.pl  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz w gazecie katolickiej "Nasz Dziennik"

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.