Czarna Madonna z Niemiec / św. Ruppert z Salzburga

 

Na trasie naszej kwietniowej pielgrzymki znajduje się najstarsze na terenie Niemiec sanktuarium maryjne w Altötting, które papież Benedykt XVI określił słowami:

„Serce Bawarii i jedno z serc Europy”.

Z miejscem tym związany jest św. Rupert z Salzburga zwany też Apostołem Bawarii. (Franciszek Salezy:„ Żywot świętych jest niczym innym, jak wprowadzoną w życie Ewangelią”).

Św. Rupert urodził się w Wormacji* w 650 roku. Kształcił się tam u misjonarzy irlandzkich, gdzie też otrzymał święcenia kapłańskie. Książę Bawarii zaprosił św. go do swego kraju, aby lud bawarski zapoznał się z wiarą i obyczajami chrześcijańskimi. Św. Rupert uznał w tym zaproszeniu wyraźny głos Boga i udał się do Rzymu z prośbą o błogosławieństwo. Papież Mu pobłogosławił i wyświęcił na biskupa.

W towarzystwie kilku kapłanów udał się św. Rupert do Ratyzbony*. Już w roku 680 ochrzcił bawarskiego księcia Ottona i jego poddanych. Na miejscu kultu pogańskiego w Altötting wybudował mały kościółek zwany do dzisiaj Kaplicą Łask i umieścił w nim gotycką Cudowną Figurę Maryi. Św. Rupert udał się potem do Wiednia, a następnie do Karyntii fundując i zakładając kościoły i klasztory.

Dotarł do rzymskiego Juvanum i wybudował tu kościół pw. św. Piotra dając początek miastu Salzburg. Rupert głosił niezmordowanie słowo Boże, gromadził koło siebie kapłanów i obsadzał nimi ważniejsze miejsca dla głoszenia Ewangelii i dla potrzeb duszpasterstwa. Słusznie też zasłużył sobie na tytuł apostoła Bawarii i Austrii. Wspierał także budowę kopalni soli, od których zresztą miasto Salzburg zaczerpnęło swoją nazwę i z których przez wieki słynęło. Pod koniec życia objechał jeszcze raz swoje biskupstwo wzywając do wierności Chrystusowi. Po powrocie do Salzburga w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odprawił nabożeństwo i 28 marca 718 roku zasnął w Panu.

Wybudowana przez św. Ruperta świątynia w Altötting dała początek głównemu ośrodkowi maryjnemu w Niemczech. Cudowna Figura zwana przez Niemców „Naszą Kochaną Panią”, a także „Czarną Madonną” chroniła okolicę przed zarazą i głodem. Świątynia ocalała również w czasie wojny trzydziestoletniej, wojen napoleońskich, I i II wojny światowej. W 1623 roku książę Maksymilian I wybrał Ją na patronkę Bawarii. O ogromie uzyskanych tu łask świadczą liczne wota – dowody uzdrowień, a także bomby, które nie wybuchły, choć były zrzucone…

Z sanktuarium związany jest również św. Konrad z Parzham, kapucyn, który 41 lat służył do mszy św. przy ołtarzu Królowej Bawarii, kanonizowany w 1934 roku przez papieża Piusa XI.

*Wormacja – miasto na prawach powiatu w zachodnich Niemczech, w południowo-wschodniej części kraju związkowego Nadrenia-Palatynat; port nad Renem.

*Ratyzbona – miasto na prawach powiatu w Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, siedziba rejencji Górny Palatynat.

E.B.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.