Jaką rolę w naszym życiu odgrywają anioły? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że są one wysłannikami Boga do człowieka, aby mu pomagać, prowadzić i wspierać? Już Św. Augustyn głosił, że: „Wielkie jest staranie, jakie Pan Bóg ma o ludzi. Wielką nam miłość okazał przeto, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli”.

Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „(…) Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie (…).” (Mt 18,10). Dlatego wierzymy, że każdemu człowiekowi Pan Bóg w chwili narodzin przydzielił Anioła, który czuwa nad nim w dzień i w nocy. Jedną z pierwszych modlitw, które poznaje każde dziecko jest modlitwa: „Aniele Boże Stróżu Mój”. Ufamy, że nasz Anioł jest z nami w każdej chwili naszego życia, otacza nas opieką, udziela wsparcia, a kiedy trzeba broni przed niebezpieczeństwem. Prosimy go „Strzeż duszy, ciała mego”, bo wiemy, że przy jego pomocy łatwiej nam będzie osiągnąć „żywot wieczny”. Nie każdy pewnie wie, że 2 października obchodzone jest święto Aniołów Stróżów.

Na pamiątkę zwiastowania Maryi odmawiamy modlitwę Anioł Pański. Korzystając z tego, że Anioły to istoty bliskie Panu Bogu prosimy je aby zanosiły do niego nasze modlitwy. Powierzamy im także bliskich zmarłych śpiewając: „Niech aniołowie zawiodą Cię do raju (…) chóry anielskie niechaj Cię podejmą”.

Do aniołów zwracamy się podczas każdej mszy świętej w akcie pokutnym, a kapłan odwołuje się do nich w prefacji. Jednak Aniołem, który szczególnie wspomaga ludzi w wierności bożym przykazaniom jest Święty Michał Archanioł, którego wzywamy wspólnie na koniec mszy świętej. Wzywamy go modlitwą Papieża Leona XIII powstałą w 1886 roku. Papież napisał tą modlitwę prosząc o wsparcie w walce ze złymi duchami, wiedząc, że Święty Michał Archanioł zwyciężał je już w Starym Testamencie.

Szatan ciągle próbuje kierować naszym życiem. Dlatego modlitwa ta pomimo, iż ma już blisko 130 lat jest nadal aktualna i chętnie przez nas odmawiana. Prosimy św. Michała o pomoc w nieustającej walce ze złymi duchami, z szatanem. Wzywamy, aby był naszą obroną przed jego niegodziwością i zasadzkom. Modlimy się za pośrednictwem Wodza Niebieskich Zastępów, aby Bóg raczył pogromić złego ducha. A ponieważ szatan robi wszystko, aby nakłonić człowieka do grzechu i w tym grzechu go utwierdzać zwracamy się do Św. Michała, aby strącił go do piekła i w ten sposób pomógł nam przeciwstawiać się pokusom.

Wierzymy, że Święty Michał Archanioł wraz z podległymi sobie Aniołami będzie naszym obrońcą w walce z mocami piekielnymi, a nasz Anioł Stróż nigdy nie zawiedzie nas w potrzebie. Potwierdzeniem tego niech będzie fragment Psalmu 91:

Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień.”

Magda

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.