Prowadzący (np. ojciec rodziny) przy zapaleniu świecy mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja! 

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! 

Prowadzący:  W imię Ojca i Syna I Ducha świętego. 

Wszyscy: Amen. 

Prowadzący:  Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zmartwychwstania, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu. 

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb (czyni znak krzyża dłonią nad pieczywem)

Baranku Boży, który obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy (czyni znak krzyża), które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego, którego Ty spożyłeś z Apostołami na Ostatniej wieczerzy. 

Pobłogosław także naszą sól (czyni znak krzyża), aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i Zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka (czyni znak krzyża), znak nowego życia. 

Daj nam wszystkim dojść do wieczystej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.  

Udzielający błogosławieństwa kropi w milczeniu pokarmy wodą święconą

 

WERSJA 2

Prowadzący przy zapaleniu świecy mówi: 

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. 

Wszyscy: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja. 

Ktoś czyta: Z Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

albo

Z ewangelii według świętego Mateusza: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Prowadzący kontynuuje: Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku prowadzący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja. 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.