Gazetka z 29.06.2014 r.

Uwzględniając życzenia wielu biskupów i kapłanów Konferencja Episkopatu Polski w dniu 2.maja 1990 roku określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą w oparciu o przepisy Prawa kanonicznego, powołać nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej.

            Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski wskazuje jak powinna przebiegać formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., jak powinna wyglądać ich posługa podczas Mszy św. oraz pomoc w zanoszeniu Komunii św. chorym.

Nadzwyczajny szafarz, zwany niekiedy też  pomocnikiem Komunii św. pomaga w rozdawaniu Komunii św., gdy przystępuje do niej większa liczba wiernych, przy braku kapłanów, albo gdy kapłani są zajęci innymi czynnościami duszpasterskim, a także wtedy gdy udzielanie Komunii św. utrudnia im stan zdrowia lub podeszły wiek. Poza przypadkami choroby lub niedołężności, odprawiający kapłan a także koncelebranci nie mogą wyręczać się posługą pomocników, sami nie rozdzielając Komunii św.

Od marca tego roku w naszej parafii ustanowieni zostali Nadzwyczajni szafarze Komunii św. Są nimi Adam Szczodry i Sylwester Sowała. To niełatwe i odpowiedzialne zadanie będące wyrazem poczucia czym jest obowiązek wobec wspólnoty. Ogarnijmy ich modlitwą i życzliwością.

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.