III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

07.03.2021 r.

 

18.oo  (niedzielna)  śp. Dominik

19.oo  (Neokatechumenat)  w int. Parafian dz. – błag.

  7.3o  w int. Oliwii (im.) dz. – błag.

  8.4o  godzinki o MB Bolesnej (transmisja)

  9.oo  śp. Ludwik LOREK (3r.)

10.3o  dziękczynna oraz o żywą wiarę i wszelkie łaski dla Adama (22ur.)

12.oo  śp. Jan PAZDUR

15.oo  koronka

17.15  gorzkie żale

18.oo  śp. Zofia PADUCH (greg.)

 Poniedziałek  Dzień Kobiet

  6.3o  o żywą wiarę i potrzebne łaski dla Roberta (30ur.) (transmisja)

15.oo  koronka

18.oo  śp. Zofia PADUCH (greg.)

Wtorek 

15.oo  koronka

18.oo  1/ śp. Czesław (ur.) (transmisja)

 2/ śp. Zofia PADUCH (greg.)

Środa  rozpoczynamy nowennę do św. Józefa

  6.3o  1/ śp. Dominik

 2/ śp. Zofia PADUCH (greg.)

13.oo  pogrzeb śp. Mariana GŁOWNI

15.oo  koronka

18.oo za przyjmujących Jezusa Eucharystycznego w domach oraz ich najbliższych; za Elę dz. – błag.; za Ojczyznę; o nasze nawrócenie i obronę przed epidemią; za chorujących i ich bliskich a także w intencjach, z którymi przyjdziemy na mszę św. (transmisja)

Czwartek 

15.oo  koronka

17.2o  różaniec (transmisja)

18.oo  śp. Zofia PADUCH (greg.)

Piątek 

  6.3o  śp. Kazimierz i w int. Floriana (ur.) dz. – błag.

15.oo  koronka

18.oo  droga krzyżowa; śp. Zofia PADUCH (greg.) (transmisja)

patriotyczno – religijne śpiewanie

Sobota 

11.oo  śp. Józef BICZYSKO (80ur.)

15.oo  koronka

17.oo  w int. Krystyny (im.) dz. – błag. (transmisja)

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – LAETARE

18.oo  (niedzielna)  śp. Zofia PADUCH (greg.)

19.oo  (Neokatechumenat)  w int. Parafian dz. – błag.

  7.3o  w int. Krysi (im.) dz. – błag.

  8.4o  godzinki o MB Bolesnej

  9.oo  śp. Stanisław BARTOLIK (mies.)

10.3o  śp. Jadwiga SADOWSKA (mies.) (transmisja)

12.oo  śp. Bogumił KRZAK (1r.)

15.oo  koronka

17.15  gorzkie żale

18.oo  śp. Zofia PADUCH (greg.)


Niech kochający Bóg wynagradza:

– serdeczność i życzliwość,

– adoracje, udział w nabożeństwa i mszach św.,

– porządkowanie kościoła i terenu wokół,

– ofiarność (1100zł.) na Ad Gentes i na inne dzieła.

Oprócz Gazetki, Niedzieli i Gościa Niedzielnego jest Gość Extra (o św. Józefie za 9 zł.), a przed kościołem dzieła wielkanocne CARITAS (świece i torby miłosierdzia)

Polecamy Ci Dobry Boże śp. Mieczysława BIZANA lat 92 z ul. Gałczyńskiego oraz jego najbliższych.

Wielu łask życzymy Kobietom, ks. Januszowi, Solenizantom, Jubilatom, Gościom i Parafianom. A nas tu obecnych niech podczas tej Eucharystii ogarnie miłość naszego Pana. SZCZĘŚĆ BOŻE!

Ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.