UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

22.11.2020 r.

 

18.oo  (niedzielna)  ++ z rodz. GRZESIAKÓW, KNAPPÓW, STEFAŃSKICH i GOŁĘBIEWSKICH

19.oo  (Neokatechumenat)  w int. ks. Janusza (im.) dz. – błag.

  7.3o  śp. Marianna, Jan, Władysław i ++ z rodz.: WAWRZYŃCZAKÓW, PODRAŻKÓW, KĘPSKICH i KRAKOWIAKÓW

  8.4o  godzinki

  9.oo  1/ w int. ks. Janusza (im.) dz. – błag. (od Żywego Różańca)

    2/ śp. Tadeusz; Leon i Joanna; Karol

10.3o  śp. Natalia BUBIEC (greg.)

12.oo  śp. Helena, Stanisław, Ryszard KOWALSCY

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  śp. Andrzej CICHORADZKI (od rodziny SURMÓW z Lamek)

Poniedziałek  rozpoczynamy Tydzień Słowa Bożego

  6.3o  w int. ks. Janusza (im.) dz. – błag. (od Grupy Porankowej i Kręgu Biblijnego)

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

 18.oo  śp. Natalia BUBIEC (greg.)

Wtorek  wsp. świętych mm. Andrzeja Dung-Laca prezb. i Tow. 18 rocznica sakry biskupiej metropolity ks. abpa Andrzeja Dzięgi

11.3o  śp. Barbara SZULCZYŃSKA (pogrzebowa)

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  śp. Marta BUDZIŃSKA (5r.) i ++ z rodz. FAJKS i BUDZIŃSKICH

     poza: śp. Natalia BUBIEC (greg.)

Środa  wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej dz. i m.

  6.3o  śp. Natalia BUBIEC (greg.)

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  w int. ks. Janusza (ur.); w int. rekolekcji i ks. Andrzeja; za Katarzynę (im.); o potrzebne łaski dla Zbyszka GROCHOWSKIEGO; o zdrowie i potrzebne łaski dla Zofii; za Stanisławę i jej wnuka Michała; za naszą Ojczyznę; za chorych i objętych kwarantanną; o nawrócenie i obronę przed epidemią a także w intencjach, z którymi przyjdziemy na mszę św.

Czwartek 

15.oo  koronka

17.2o  różaniec; wypominki

18.oo  śp. Natalia BUBIEC (greg.)

Piątek 

  6.3o  śp. Natalia BUBIEC (greg.)

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  śp. Włodzimierz KUŹMA (8r.)

Sobota  

15.oo  koronka

16.5o  wypominki

17.oo  (sobotnia)  śp. Natalia BUBIEC (greg.)

I NIEDZIELA ADWENTU

18.oo  (niedzielna)  śp. Andrzej CICHORADZKI (od rodziny LEIŃSKICH)

19.oo  (Neokatechumenat)  śp.  Władysław SOBOTKIEWICZ (7r.)

  7.3o  śp. Marianna, Jan, Władysław i ++ z rodz.: WAWRZYŃCZAKÓW, PODRAŻKÓW, KĘPSKICH i KRAKOWIAKÓW

  8.4o  godzinki

  9.oo  w int. Andrzeja dz. – błag.

10.3o  śp. Natalia BUBIEC (greg.)

12.oo  śp. Halina i Tadeusz KIRAGA; Mariusz ŻEŚKO

15.oo  koronka

18.oo  śp. Rodzice obojga stron: Katarzyna i Paweł; Helena i Leon

 

Składamy podziękowania:

– za towarzyszenie nam modlitwą i serdeczność,

– ka. Janusz za msze św., modlitwy, życzliwość, prezenty i życzenia,

– za chętne angażowanie się w liturgię,

– za sprzątanie i przystrajanie kościoła,

– za ofiary na dzieła CARITAS (1650), na wypominki i składane na tacę.

Polecajmy Bogu nasze rekolekcje (03 – 06.12) i ks. Andrzeja Wańkę.

Zakończyli ziemską wędrówkę Jakub WESOŁOWSKI lat 56 z ul. Wojska Polskiego oraz Barbara SZULCZYŃSKA lat 83 z ul. Zapolskiej. Pamiętajmy w modlitwie o nich i o ich najbliższych.

Solenizantom, Jubilatom, Gościom i Parafianom życzymy potrzebnych łask.

I NIECH NAM KRÓLUJE, SKORO JEST KRÓLEM. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

Ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.