Bożonarodzeniowe życzenia

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami”

W usta Bożego Syna autor natchniony wkłada słowa: oto idę, aby pełnić Twoją wolę, mój Boże.

Maryja poproszona o bycie Matką Wcielonego Słowa odpowiada: niech mi się stanie według słowa Twego.

Józef, zaproszony przez Boga do bycia Stróżem Największych Jego Skarbów, uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański.

Przez wieki całe, od zgody konkretnych ludzi, nasz Bóg uzależnia realizację swego zbawczego planu, którym jest szczęście doczesne i wieczne każdego, bez wyjątku, człowieka. 

Teraz kolej na mnie i na Ciebie. Tak wiele zależy od pokornego TAK. Niech będzie, Panie mój, tak jak Ty chcesz!

Życzymy więc by świąteczny czas był zachwytem nad miłością Boga, otwarciem się na Jego bliskość, wyczuwaniem Go w naszych bożonarodzeniowych spotkaniach. Niech zrodzi się w nas pełne zaufanie Temu, Któremu warto powierzyć życie swoje i bliskich.

Duszpasterze

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.