UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

20.11.2022 r.

 

18.oo  (sobotni wieczór)  śp. Zofia i Kazimierz KNAPP

  8.4o  godzinki

  9.oo  w int. ks. Janusza (im.) (od Żywego Różańca)

10.3o  zmarli z rodz. SPECJALSKICH, BLUJÓW, SZCZODRYCH i JANIAKÓW

12.oo  śp. Genowefa (30r.) i Zbigniew (1r.) oraz Krzysztof (3r.) MICHALSCY; śp. Elżbieta ZALEJKO

15.oo  koronka

na cmentarzu modlitwy za zmarłych

17.5o  wypominki

18.oo  śp. Leszek KWAŚNIEWSKI (mies.)

Poniedziałek wsp. Ofiarowania NMP. Dzień Imienin ks. Rezydenta

  6.2o  wypominki i w int. ks. Janusza (im.)

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  śp. Wanda (25r.) i Antoni STACHURA

Wtorek  wsp. patronki śpiewu kościelnego św. Cecylii dz. i m.

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  śp. Halina (mies.)

Środa  

  6.2o  wypominki i za ks. Janusza (ur.) (od Grupy Porankowej i Kręgu Biblijnego)

poza: śp. Helena (43r.) i Stanisław oraz Krystyna KIERNICCY,

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  za Sylwię (50ur.); za Marię i Janusza o błogosławieństwo Boże i łaski; za ks. Mariana i nasze rekolekcje; za Bartka i powołanych; o pokój; za Ojczyznę; w intencjach, z którymi przyjdziemy na mszę św.

Czwartek  wsp. świętych Andrzeja i Towarzyszy męczenników Wietnamskich

poza: o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla syna Marcina z rodziną

15.oo  koronka

Krąg Biblijny

17.2o  różaniec i wypominki

18.oo  1/ śp. Marta (7r.) i ++ z rodz. FAJKS i BUDZIŃSKICH

           2/ o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Marcina SZAFRAŃSKIEGO i jego rodziny 

Piątek  wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej dz. i m.

  6.2o wypominki i śp. Eugeniusz DZIEDZICKI (greg.)

15.oo  koronka

17.5o  wypominki

18.oo  1/ w int. Dzieci, które odeszły „za wcześnie” i za ich rodziny

2/ za Rafała (32ur.) dziękczynna za życie i dotychczasowe łaski z prośbą o światło Ducha Świętego i wytrwanie w powołaniu zakonnym

na plebanii film: BIBLIA cz. 5 i 6

Sobota 

  6.2o wypominki i msza św. w intencji przebłagalno - dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

15.oo  koronka

16.5o  wypominki

17.oo  1/ śp. Eugeniusz DZIEDZICKI (greg.)

             2/ śp.  Barbara i Franciszek SZAFRAŃSCY

I NIEDZIELA ADWENTU – rozpoczęcie rekolekcji

18.oo  (sobotni wieczór)  śp. Roman MALEPSZAK (od koleżanki Eli)

   8.4o  godzinki

  9.oo  1/ zmarli z rodz. ZABŁOCKICH, BANASIÓW, KRĘCISZÓW i MUSIAŁÓW

           2/ w intencji przebłagalno - dziękczynnej Wiesławy i Tomasza znanej Bogu

10.3o  śp. Eugeniusz DZIEDZICKI (greg.)

12.oo  śp. Jacek Włodzimierz KUŹMA (10r.)

15.oo  koronka

na cmentarzu modlitwy za zmarłych

18.oo  śp. Genowefa KOLAT

 

Składamy podziękowania:

– za serdeczność i duchowe towarzyszenie,

– za angażowanie się w liturgie,

– za porządek i piękno świątyni,

– za ofiary na pomoc Kościołowi w Ukrainie (1200 zł.) i wszelkie inne.

Módlmy się za rekolekcje adwentowe (26 – 30.11) i ks. Mariana KAPTURA.

Solenizantom, Jubilatom, Gościom i Parafianom życzymy potrzebnych łask.

A to błogosławieństwo niech pomoże całym sercem służyć Temu, który jest prawdziwym Królem. SZCZĘŚĆ BOŻE!

ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.