XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

12.10.2014 rok

Dzień papieski

18.oo  (sobota wieczór)

19.oo  (Wspólnota Neokatechumenalna)

  7.3o+ Radosława

  8.35 godzinki

  9.oo W int. Cecylii (50ur.) dz. – błag.

10.3o + Genowefa

12.oo W int. Alicji i Gabriela dz. – błag. i o łaskę żywej wiary

17.3o nabożeństwo różańcowe

18.oo + Stefania IWAN

Poniedziałek wsp. bł. Honorata Koźmińskiego prezb.

  6.3o 1/ W int. Doroty i Grzegorza o miłość jedność i potrzebne łaski w ich małż. 2/ + Stefania IWAN

16.3o spotkanie ministrantów

17.oo różaniec z udziałem dzieci

17.3o różaniec

18.oo Dziękczynna za dar pięknej przyjaźni z Danusią oraz o łaski dla niej i życzliwych ludzi na czas choroby

Wtorek

16.4o schola

17.3o różaniec

18.0o 1/ W int. Bogu wiadomej 2/ + Stefan SZCZEPAŃSKI

19.oo – 19.3obiuro parafialne

Środa wsp. św. Teresy od Jezusa dz. i dK.

  6.3o + Stefan SZCZEPAŃSKI     

17.oo różaniec z udziałem dzieci

17.3o różaniec

18.oo W int. Przyjaciół RM i TV TRWAM; o łaskę dobrej śmierci dla Barbary oraz w int. innych próśb i podziękowań; spotkanie na plebanii

Czwartek wsp. św. Jadwigi Śląskiej

17.3o różaniec

18.oo + Halina BOJDA

Piątek wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego bp i m.

  6.3o+ Halina BOJDA

17.oo różaniec z udziałem dzieci, koronka, różaniec

18.oo W int. Piotra ZYCHA (16ur.) dz. – błag.

Sobota święto św. Łukasza ew. patrona Służby Zdrowia

  9.3o10.oo biuro parafialne

17.oo + Halina BOJDA

17.3o różaniec

NIEDZIELA XXIX w ciągu roku misyjna

18.oo  (sobota wieczór) + Genowefa

19.oo  (Wspólnota Neokatechumenalna)

  7.3o  + Genowefa

  8.35  godzinki

  9.oo + Józefa (13r.), Dariusz (14r.)

10.3o

12.oo + Halina BOJDA

17.3o  nabożeństwo różańcowe

18.oo

 

Serdecznie dziękujemy za modlitwy, życzliwość, angażowanie się we Wspólnoty, włączanie się w liturgię, troskę o świątynię, ofiary na Seminarium w Szczecinie i wszelkie inne

Do nabycia: Niedziela i Gość Niedzielny, a do wzięcia Gazetka parafialna

Życzymy wielu łask Solenizantom, Jubilatom, Gościom i Parafianom

Pokrzepieni na Uczcie Miłości dzielmy się dobrem z innymi. SZCZĘŚĆ BOŻE!

 

Ks. Ignacy Stawarz, proboszcz: 501317141

INTENCJE RÓŻAŃCOWE:

Przez przyczynę Matki Bożej Różańcowej – Królowej Polski, módlmy się o pokój w świecie i w naszej Ojczyźnie.

W duchowej jedności z Synodem Biskupów módlmy się za małżeństwa i rodziny, aby trwając w małżeńskiej miłości przyjmowały i chroniły każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci, a także, by w polskich rodzinach nikt nie doświadczał krzywdy, a kto został zraniony, by doznał pocieszenia i uzdrowienia.

Módlmy się też o duchową ochronę dla polskich dzieci, młodzieży i całych rodzin przed groźbą demoralizacji, szczególnie popieranej przez niegodziwe ustawy, które wbrew dobremu porządkowi Bożemu chcą wprowadzać nieład w przeżywaniu kobiecości lub męskości każdej osoby, zgodnie z jednoznacznie określoną przez Boga ludzką naturą.

 

© 2014 Rzymskokatolicka parafia p.w. Śś. Stanisława i Bonifacego B.M.